Chào mừng bạn

Chúng tôi rất vui vì bạn đã quyết định gia nhập Công ty! Để mang đến cho bạn sự khởi đầu tốt nhất, chúng tôi đã thực hiện đoạn video dài 15 phút này nhằm giới thiệu với bạn về nơi làm việc mới.