Văn hóa có trách nhiệm

Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo giá trị chia sẻ: với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, với cổ đông và với các tổ chức xã hội nơi chúng tôi hoạt động, cũng như việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi có một lịch sử lâu đời về cách ứng xử có trách nhiệm trong kinh doanh và bạn sẽ thấy gốc rễ của hành động trách nhiệm đã ăn sâu vào văn hóa của chúng tôi.

WatchVideo 
TakeAction

Chương trình tình nguyện TakeAction của chúng tôi tạo cơ hội cho nhân viên áp dụng những giá trị vô song của chúng tôi vào thực tế qua thông việc giúp đỡ cộng đồng. Một vài giờ trong quỹ thời gian của bạn có thể tạo nên khác biệt thực sự cho người khác.