A life-changing career

Tại Novo Nordisk, kỹ năng, sự cống hiến và tham vọng của bạn sẽ giúp chúng tôi thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Đổi lại, chúng tôi dành cho bạn cơ hội làm việc với các đồng nghiệp thực sự gắn kết, những người chia sẻ cùng một tham vọng và niềm tự hào khi được góp phần vào một công việc có ý nghĩa hơn - tạo nên sự khác biệt cho những người mắc bệnh mạn tính. Bạn cũng được hưởng lợi từ nhiều khả năng phát triển nghề nghiệp và cá nhân ở một doanh nghiệp thành công và đang mở rộng quy mô toàn cầu.

WatchVideo 
Các đồng nghiệp của bạn

Hãy nghe các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới diễn tả cảm xúc của họ khi làm việc tại Novo Nordisk.