Fark yaratmak

Novo Nordisk'te bizler bir inancı paylaşırız: diyabet, hemofili ve diğer kronik durumları olan kişilerin yaşamlarını iyileştiriyoruz. Bu bizi laboratuvarda, üretim ve dağıtım süreci boyunca, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz onlara ihtiyacı olan kişilere ulaşana dek motive ediyor.
Novo Nordisk'te hayatınızı kazanmanın ötesinde bir şeyler yapacaksınız – fark yaratacaksınız.

World Diabetes Day

Her 14 Kasım'da Novo Nordisk, Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation) ve diyabet organizasyonları, -diyabeti değiştirmek için- farkındalık faaliyetleri ve tek bir çağrı yoluyla dünyayı bir araya getirir.

Novo Nordisk Hemofili Vakfı tarafından finanse edilen birçok projeden biri: Arjantin'den Dr. Carolina Bressan, hemofilisi bulunan Daniel'i Salta kırsal bölgesine yaptığı bir ziyarette muayene ediyor.