Sorumluluk kültürü

Ortak değer yaratmaya inanırız: kronik hastalıkları olan insanlar, iş ortaklarımız ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için ve elbette çevreyi koruyarak. İş yapma şeklimizde uzun bir sorumluluk geçmişine sahibiz ve sorumlu davranma arzusunun kültürümüzde derin köklere sahip olduğunu göreceksiniz.

WatchVideo 
TakeAction

Gönüllü 'TakeAction' programımız her çalışana, topluma yardımcı olarak eşsiz değerlerimizi uygulamaya koyma şansı sunar. Ayıracağınız birkaç saat, başkaları için gerçek bir fark yaratabilir.