บริษัทที่ประสบความสำเร็จ

คุณได้มาร่วมงานกับผู้นำระดับโลกในด้านการรักษาโรคเบาหวาน ความสำเร็จของเรามีรากฐานมาจากความทุ่มเทในการสร้างสรรค์โซลูชันที่ยั่งยืนและปรับปรุงชีวิตของผู้คนที่มีภาวะเรื้อรังต่างๆ อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคฮีโมฟิเลีย โรคโกรทฮอร์โมนผิดปกติ และโรคอ้วน

  • ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 ณ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
  • จำนวนพนักงาน 42,000 คน

  • จำนวนผู้ถือหุ้น 210,000 ราย

  • มีกิจการครอบคลุมถึง 77 ประเทศทั่วโลก
  • มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราถึง 28 ล้านคน
  • มีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานถึงร้อยละ 27
  • รายได้ทั้งหมด 111.8 พันล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)