วัฒนธรรมความรับผิดชอบ

เราเชื่อในการสร้างค่านิยมร่วมไปกับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโรค ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราดำเนินกิจการและปกป้องสิ่งแวดล้อมในคราเดียวกันอยู่ เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการรับผิดชอบเรื่องวิถีการทำธุรกิจและคุณจะพบว่าการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการทำงานนั้นหยั่งรากลึกในวัฒธรรมของเรา

WatchVideo 
TakeAction

โปรแกรมอาสาสมัคร TakeAction ของเราเสนอโอกาสให้พนักงานทุกคนนำหลักการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไปปฏิบัติโดยการช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้เวลาที่จำกัดของคุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้อื่นได้