A life-changing career

ที่บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ทักษะ ความเสียสละ และความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เราให้โอกาสคุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ป่วยจากโรค นอกจากนี้คุณจะได้รับประโยชน์จากความเป็นไปได้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาวิชาชีพและตัวคุณเองภายในบริษัทที่ประสบความสำเร็จและกำลังขยายกิจการไปทั่วโลก

WatchVideo 
เพื่อนร่วมงานของคุณ

ลองฟังเสียงความรู้สึกเพื่อนร่วมงานของคุณจากทั่วโลกที่พวกเขามีต่อการทำงาน ที่ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์