Kultura odpowiedzialności

Zależy nam na wspólnym tworzeniu wartości: na rzecz osób dotkniętych chorobami przewlekłymi, na rzecz naszych akcjonariuszy, na rzecz społeczności, w których prowadzimy działalność, a także na rzecz środowiska naturalnego. Od początku istnienia firmy kierujemy się zasadą odpowiedzialności w biznesie, która jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze.

WatchVideo 
TakeAction

Nasz program wolontariatu TakeAction oferuje pracownikom możliwość realizowania naszych niepowtarzalnych wartości przez zaangażowanie się w sprawy lokalnej społeczności. Wystarczy kilka godzin, by znacząco poprawić los innych.